Dự án: Chung cư MD Complex My Dinh
Địa điểm: Ham Nghi, My Dinh, Nam Tu Liem,  Ha Noi
Diện tích: 150m2

Thiết kế: HK-HOUSING
Hoàn thành: August, 2017

Chung cư MD Complex My Dinh