Dự án: Chung cư D’le Pont D’or – Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

Diện tích: 95m2

Thiết kế: HK-HOUSING

Hoàn thành: July 2017

Chung cư D’le Pont D’or – Tập đoàn Tân Hoàng Minh