Dự án: Kinh Te Billiards Club

Địa điểm: No.01, 72Alley, Tran Dai Nghia, Hai Ba Trung, Ha Noi
Diện tích: 160m2 – Tầng 5
Thiết kế: HK-HOUSING
Hoàn thành: December 2017

Kinh Te Billiards Club