Dự án: Lan Anh Billiards Club

Địa điểm: Xuan Mai Building, Ha Dong, Hanoi

Diện tích: 380m2

Thiết kế: HK-HOUSING

Hoàn thành: October, 2017

Lan Anh Billiards Club