Dự án: NIC Group Presidential Office
Địa điểm: Lo Duc, Hai Ba Trung, Ha Noi
Diện tích: 120m2
Thiết kế: HK-HOUSING
Hoàn thành: June, 2017

NIC Group Presidential Office