Dự án: TIMES PLUS Fitness & Yoga

Địa điểm: Tầng 6, Toà nhà FLC Twin, 265 Cau Giay, Ha Noi

Diện tích: 2200m2

Thiết kế: HK-HOUSING

Hoàn thành: February, 2018

Time Plus Fitness & Yoga