Dự án: ZAMBA Beer Club –  01

Địa điẻm: Kim Lien (new), Dong Da, Ha Noi

Diện tích: 200m2

Thiết kế: HK-HOUSING

Hoàn thành: February, 2017

ZAMBA Beer Club –  01