Dự án: ZAMBA Beer Club –  03
Địa điểm: Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Ha Noi
Diện tích: 110m2
Thiết kế: HK-HOUSING
Hoàn thành: February, 2018

ZAMBA Beer Club –  03